وقتی دلم گرفت،زیر باران گریه کردم...

وقتی اشک هایم میان قطره های باران گم شد،تازه فهمیدم غم من چقدر کوچک است و غم آسمان چقدر بزرگ... 


/ 0 نظر / 10 بازدید